Od:                                       Občanská iniciativa Je čas nemlčet [info=casnemlcet.cz@mail126.us2.mcsv.net] za uživatele Občanská iniciativa Je čas nemlčet [info@casnemlcet.cz]

Odesláno:                            1. října 2013 0:46

Komu:                                  somachnin@seznam.cz

Předmět:                             Liberecké referendum

 

Pravidelně nepravidelný emailový newsletter občanské iniciativy Je čas nemlčet.

Nezobrazuje se Vám email správně?
Podívejte se na něj v prohlížeči.

 

Je čas nemlčet

Liberecké referendum

Pátek 4. října 2013, 10.00–20.00

Již tento pátek proběhne v Liberci první místní referendum v jeho dlouhé historii. Budete v něm moci odpovědět na tři otázky, jež všechny souvisejí s prodejem majetku města – letiště, technických služeb a různých pozemků a nemovitostí.

Plné znění referendových otázek:

1.      Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení Zastupitelstva města č. 246/2012?

2.      Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly nebo zastavily obchodní podíl či jeho část v městské společnosti Technické služby města Liberce, a.s. a v dalších společnostech s majetkovou účastí města?

3.      Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly, zastavily nebo pronajaly na déle než jeden rok městské pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech „Pozemky vyřazené z privatizačního procesu“ a Nemovitosti vyřazené z privatizačního procesu“ dle stavu ke dni 1. 2. 2013, které byly schváleny Zastupitelstvem města?

Argumenty, proč v referendu hlasovat proti prodeji, si můžete přečíst na webu, který provozuje přípravný výbor referenda. Argumenty, proč nechat rozhodování na Zastupitelstvu SML, shrnuje ve svém osobním pohledu na věc ekonomický náměstek Jiří Šolc (v příloze).

Více informací technického a organizačního rázu najdete jednak na webu města (zde je také k dispozici seznam hlasovacích místností) a jednak v zářijovém Libereckém zpravodaji.

 twitter | facebook

Copyright © 2013

 odhlásit odběr


This email was sent to somachnin@seznam.cz
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Je čas nemlčet · Liberec · Liberec, IN 46001 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp